بازگردانی هیستوری تلگرام / امکان دارد؟

ثبت لینک عضویت کانال تلگرام شما در اینجا

بازگردانی هیستوری تلگرام / امکان دارد؟

خیر. از آنجایی که تلگرام سینک هست اگر از دستگاهی متن یا به صورت کلی پیامی حذف شود از تمامی دستگاه هایی که آن حساب در آن موجود است حذف خواهد شد و به هیچ وجه قابل بازگشت نیستند.

پس در حذف متون یا تصاویر خود در تلگرام هوشیار باشید

ارسال دیدگاه

00