برچسب نوشته‌ها / استیکر

استیکر تلگرام / استیکر خرگوش لاین

استیکر های خرگوش لاین
۱۵ سری بی نظیر از مجموعه استیکر های دوست داشتنی خرگوش لوس


SpoiledRabbit1
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit1


SpoiledRabbit2
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit_2


SpoiledRabbit3
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit3


SpoiledRabbit4
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit_4


SpoiledRabbitSmallForYou
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit5


SpoiledRabbitFacialExpression
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit_6


SpoiledRabbitWinter
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit7


SpoiledRabbitLOVE
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit_8


SpoiledRabbitDATE
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit9


SpoiledRabbitLOOK
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit_10


SpoiledRabbitSmilePerson
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit11


SpoiledRabbitSmilePerson2
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit_12


SpoiledRabbit5
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit13


SpoiledRabbitSmilePersonFace
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit15


SpoiledRabbitStickers
https://telegram.me/addstickers/SpoiledRabbit_16

ایجاد لینک گروه در تلگرام / آموزش تلگرام

  • در گروه گزینه Add member را انتخاب کنید
  • در صفحه باز شده Invite to Group via Link را انتخاب کنید
  • برای کپی کردن لینک گروه گزینه Copy Link را انتخاب کنید و برای اشتراک‌گذاری لینک گروه گزینه Share Link را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید تنها ادمین گروه میتواند لینک بسازد

00