استیکر های شبکه های اجتماعی برای تلگرام / مجموعه استیکر

ثبت لینک عضویت کانال تلگرام شما در اینجا
all

استیکر های شبکه های اجتماعی برای تلگرام / مجموعه استیکر

مجموعه ای از استیکر های شبکه های اجتماعی مانند وایبر، لاین واتس آپ و هنگ اوت برای تلگرام را در ادامه میتوانید دانلود کنید

استیکر لاین ۱ برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/LINE_Doraemon_2

استیکر لاین ۲ برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/LineFriends

استیکر لاین ۳ (استیچ) برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/LINE_Stich

استیکر لاین ۴ برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/LINE_Usavich

استیکر لاین ۵ برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/mikuline2

استیکر وایبر (پلنگ صورتی) برای تلگرام : https://telegram.me/addstickers/pinkpanterarman

اسیتکر وایبر (گربه) برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/legcat

اسیتکر وایبر (هچ) برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/facebookhatch2

اسیتکر وایبر (دزد دریایی) برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/ThePirates

استیکر وایبر (استیچ) برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/Stich

استیکر وایبر (مولتی پک ۱) برای تلگرام : https://telegram.me/addstickers/viber1

استیکر وایبر (مولتی پک ۲) برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/viber3

استیکر فیسبوک برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/facebook

استیکر لایک فیسبوک برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/FacebookLikes

استیکر فیسبوک (روباه) برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/facebooksfoxes

استیکر ردیت برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/RedditSemerk

استیکر هنگوتس برای تلگرام: https://telegram.me/addstickers/hangouts

ارسال دیدگاه

00